Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen:
Petri Kauhanen (puheenjohtaja) / Juho-Aleksi Hauru
Kirsi Kentta (varapuheenjohtaja) / Laura Airola
Jasmin Orpana / Asta Laugalyte-Erimer
Henkilökunnan edustajat:
Juha Ihonen / Miska Kuoppala
Kirsi Lepistö
Oppilasjäsenet:

Johtokunnan pöytäkirjat liitteineen

Liite 2 ja 3 ops lisäykset (pdf, 11 Kt)

Liite 1 Lukuvuosisuunnitelman arviointi (pdf, 270 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 2/2019 (pdf, 231 Kt)

johtokunnan pöytäkirja 27.2. 2019 (pdf, 237 Kt)

liite 1  Johtokunnan toimintakertomus (pdf, 26 Kt)

liite 2 Päivitetty painotetun opetuksen ops (pdf, 39 Kt)

liite 3 Käyttäytymisen arviointi (pdf, 20 Kt)

liite 4 Lausunto Merisaappaan lakkauttamisesta (pdf, 9 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 24.9.2018 (pdf, 321 Kt)

Liite 1 Lukuvuosisuunnitelma 2018 (pdf, 781 Kt)

Liite 2 Mainingin ohjaussuunnitelma 2018 (pdf, 490 Kt)

Liite 3 Perusopetuksen arviointikalenteri 2018-2021 (pdf, 172 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 29.9.2017 (pdf, 3415 Kt)

Mainingin koulun ohjaussuunnitelma 2017-2018 (pdf, 15623 Kt)

Mainingin koulun lukuvuosisuunnitelma 2017-2018 (pdf, 9215 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 12.2.2018 (doc, 136 Kt)

Liite 1 Mainingin koulun johtokunnan toimintakertomus 2017 (doc, 84 Kt)

Liite 2 Mainingin koulun valinnaiset (docx, 49 Kt)

Liite 3 Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit (docx, 30 Kt)

Liite 4 Kommentteja käyttäytymisen arvioinnin kriteereistä (docx, 16 Kt)

Liite 5 Mainingin koulun johtokunnan lausunto tilankäyttösuunnitelmasta (docx, 17 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 4.6.2018 (docx, 66 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Mainingin koulun järjestyssäännöt (docx, 18 Kt)