Leppävaaran koulu

Monikko – kolme koulua ja kaksi päiväkotia

Monikossa toimii lukuvuoden 2021 - 2022 alkaessa kaksi päiväkotia (Alberga daghem ja Monikon päiväkoti) ja kolme koulua (Alberga skolan, Leppävaaran yhtenäiskoulu sekä väistössä olevan Kilon koulun luokat 4-6)

Monikko – tre skolor och två daghem

Läsåret 2021-2022 arbetar tre skolor (Alberga skola, Leppävaaran yhtenäiskoulu samt Kilonkoulu åk 4-6) i Monikko. I samma byggnad verkar även två daghem (Alberga daghem och förskola samt Monikon päiväkoti).

Leppävaaran yläkoulu ja Veräjäpellon yhtenäiskoulu yhdistyivät 1.8.2021 lukien Leppävaaran yhtenäiskouluksi (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 23.10.2019 §165). Koulujen yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi mahdollistaa oppilaille ehyen koulupolun alakoulusta yläkouluun. Leppävaaran koulu antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää koulu ja urheiluharrastus. Koulussamme on 555 oppilasta vuosiluokilla 1-9 lukuvuoden 2021-2022 alkaessa. Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu toimii koulukeskus Monikossa osoitteessa Veräjäpellonkatu 2 - 4. 

Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista.