Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Kuitinmäen koulun oppituntien alkamisajat

Koulun sijainti ja historia

Kuitinmäen koulu sijaitsee Olarissa kauppakeskus Isosta Omenasta katsottuna länsiväylän pohjoispuolella ja on yksi Matinkylä-Olari palvelualueeseen kolmesta yläkoulusta. Kuitinmäen koulu aloitti toimintansa v.1983. Peruskorjatussa Kuittarissa aloitimme tammikuussa 2010.

Toiminta-ajatus

Kuitinmäen koulun tavoitteena on tukea oppilasta hänen kasvussaan myönteiseksi, vastuuntuntoiseksi, työntekoa arvostavaksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulu pyrkii myös yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyvin käyttäytyviä ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät tiedot sekä jatko-opintoja että elämää varten.

Koulusta

Kuitinmäen koulun oppilaat tulevat pääosin Olarin alueelta mutta painotettuun ja erityisopetukseen tullaan kaikkialta Espoosta. Kuitinmäen koulussa on yleisopetuksen, musiikkipainotuksen, kaksikielisen (suomi-englanti) ja luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkia. Oppilaita koulussa on noin 330. Lukuvuosi jakautuu neljään jaksoon. Oppilaat saavat kaksi todistusta lukuvuoden aikana ja tekevät kaksi itsearviointia omasta opiskelustaan sekä saavat opettajan sanallisen väliarvioinnin itsearviointinsa yhteydessä. Kouluvuosi jakaantuu neljään jaksoon, oppilaan työjärjestykset vaihtuvat neljä kertaa lukuvuodessa. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta opetusta on 45 minuuttia. Oppiaineet opetetaan pääsääntöisesti lukuvuoden aikana hajautetusti.

Kieliohjelma

Kuitinmäen koulussa voi opiskella A-kielinä englantia, ranskaa, ruotsia ja saksaa. A1 ja A2-kielten lukijat voivat olla samoissa ryhmissä. B-kielinä oppilas voi opiskella ranskaa, ruotsia ja saksaa. Ranska ja saksa alkavat B-kielinä kahdeksannella luokalla, mikäli riittävän moni oppilas valitsee kielen valinnaisaineeksi.


Valinnaisaineiden opetus

Kuitinmäen koulussa tarjotaan pitkinä valinnaisaineina ilmaisutaitoa, kotitaloutta, kuvataidetta, musiikkia, teknistä työtä, tekstiilityötä ja A2-kielinä ranskaa ja saksaa. Lyhyinä valinnaisaineina tarjotaan ilmaisutaitoa, kotitaloutta, kuvataidetta, liikuntaa, musiikkia, teknistä työtä ja tekstiilityötä. Oppilaalla on sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 6 tuntia valinnaisaineita kullakin luokka-asteella. Näihin tunteihin kuuluvat musiikkipainotuksen ja A2-kielen oppitunnit. Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi on esitelty koulun opetussuunnitelmassa.

Tukioppilastoiminta (yhtärit)

Yhtärit ovat yhdeksäsluokkalaisia oppilaita, jotka toimivat seitsemäsluokkalaisten tukioppilaina. Yhtäritoiminnan tavoitteena on edistää toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tämän lisäksi yhtärit järjestävät koulussa erilaisia toimintapäiviä sekä osallistumalla seitsemänsien luokkien ryhmäytykseen ja viemällä esim. elokuviin.

Oppilaskunta

Peruskoulun 7. - 9. luokkien oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Luokkien luottamusoppilaat muodostavat oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on luoda koulupäivään lisää toimivuutta ja viihtyisyyttä ja ohjata oppilaita osallistumaan koulun toimintaan. Oppilaskunnan hallitus valitsee koulun johtokuntaan oppilasjäsenet lukuvuodeksi kerrallaan.

Oppilasparlamentti

8. luokkien luottamusoppilaat osallistuvat oppilasparlamentin kokouksiin kerran kuukaudessa. Parlamentin vetäjänä toimii Espoon nuorisoaseman sosiaaliterapeutti. Kokouksiin osallistuvat myös rehtori, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Kokousten teemat liittyvät kiinteästi nuorten hyvinvointiin ja ajankohtaisiin elämäntilanteisiin.

Ruokaraati

Ruokaraatiin kuuluvat vuosittain keittiön henkilökunnan edustaja, 5-6 luottamusoppilasta ja oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettaja. Ruokaraadin tehtävänä on parantaa yhteistyötä asiakkaiden ja keittiön välillä. Ruokaraadissa esim. puretaan palautteita ja arvioidaan uusia ruokalajeja, mietitään ideoita teemapäiville, kehitetään välipalamyyntiä sekä pyritään edistämään ruoka- ja tapakulttuuria.

Erasmus KA2

Kuitinmäen koulu on mukana Erasmus KA2 projektissa, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjintää kouluissa. Jaamme hyviä käytänteitä ja malleja kiuaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn. GRITFIS “Divided we fall, together we stand. Improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination across Europe". Lisätietoa: http://togetherwestandgritfis.edublogs.org/