Kuitinmäen koulun K1-rakennuksen sisäilmatyöt ovat valmistuneet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.8.2019 klo 15.02

Kuitinmäen koulun K1-rakennuksesta on tehty kaksi sisäilmaraporttia (23.1.2018 ja 24.6.2019). Raporttien perusteella on tehty korjaustöitä syksyn 2018 ja kesän 2019 aikana. Ennen tiivistystöiden aloitusta huoneissa on tehty merkkiainekoe, jolla on kohdennettu ilmanvuotokohdat. Korjaustyön pääurakoitsijana toimi Malgon Oy.

Kiinteistössä on tehty seuraavia korjaustöitä syksyn 2018 ja loppukesän 2019 aikana:

  • Rakenneliittymiä on tiivistetty ulkoseinän, lattian ja katon rajapinnoissa.
  • Ikkunoiden ja rakennuksen rungon välisen liitoksen ilmavuotokohdat on tiivistetty.
  • Putki-, sähkö- ja ilmanvaihtokanavien läpivientejä on tiivistetty lattia-, seinä- ja kattorakenteissa ulkoseinän osalla.
  • IImanvaihdon ilmamäärät on mitattu ja säädetty ohjearvojen mukaisiksi.
  • Lämmöntalteenotto on huollettu talvella 2019 ja lämmöntalteenoton moottori on uusittu kesällä 2019.
  • Viemäreitä on kuvattu sekä tukoksia on avattu.
  • Ulkopuolisia korjaustöitä on tehty, muun muassa ikkunapellitysten ylösnostojen saumaus.

Työt aikataulutettiin ja eteneminen sovittiin käyttäjän kanssa siten, ettei toimenpiteistä aiheutunut merkittävää haittaa toiminnalle. Kaikki korjaustoimenpiteet tehtiin pölyttömiä korjaustapoja noudattaen sekä työkohteet suojattiin ja eristettiin käyttötiloista. Työt tehtiin työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus huomioiden.

Korjauspalvelut kiittävät eri osapuolia joustavasta yhteistyöstä, erityisesti käyttäjää, joka on auttanut omalta osaltaan työn valmistumista.

Lisätietoja:

Työpäällikkö Minna Pelkonen, minna.k. pelkonen@espoo.fi

Rakennustyön valvoja Pasi Sivula, pasi.sivula@valvontakonsultit.fi

Asiakaspäällikkö Marja Zinne, marja.zinne@espoo.fi