Kuitinmäen koulun K1-rakennuksen sisäilman laatumittaukset ovat valmistuneet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.5.2019 klo 14.07

Sweco Asiantuntijapalvelut oy on tehnyt sisäilman laadun mittauksia Kuitinmäen koulun K1-rakennuksessa huhtikuussa 2019. Tutkimuksessa arvioitiin sisäilman laatua mikrobien, haihtuvien orgaanistan yhdisteiden ja pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen osalta. Tutkimusraportti valmistui 24.5.2019.

Tutkimukset kohdistuivat tilaajan määrittämiin yhdeksään tilaan, joissa on koettu oireilua. Tutkittavia tiloja olivat ensimmäisen kerroksen kolme opetustilaa ja opettajienhuone sekä ylemmän kerroksen viisi opetustilaa.

Sisäilman laatu mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen osalta on normaali. Pinnoille kertynyt pöly puolestaan koostui pääasiassa normaalista huonepölystä ja kiviainespölyä, mutta näytteissä havaittiin myös jonkun verran alumiinisilikaattihiukkasia ja vähän tärkkelyshiukkasia.

Tutkittujen tilojen homesieni-itiöpitoisuudet olivat pääosin alhaisia ulkoilmapitoisuuksiin sekä ohjeellisiin arvoihin verrattuna ja näytteiden homesieni-koostumus oli enimmäkseen tavanomainen.

Yleisesti ottaen ilmanäytteiden mikrobimittaustulokset ovat suuntaa-antavia. Kuitinmäen koulun tutkimusraportti (pdf, 355 Kt, raportista on poistettu pohjapiirustukset turvallisuussyistä).

Lisätietoja:

Sisäilma-asiantuntija Marja Tuomela

Asiakaspäällikkö Tiina Lumme