Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Nykyisen johtokunnan kokoonpano 2017-2021

Jäsenet:

Henri Korhonen  /  varalla Jyrki Ahvonen

Pia Korkalainen  / varalla Petri Suominen

Krista Kajander  /  varalla Katariina Ahvonen

Kristiina Podduikin / varalla Maija Rintola

Kai Wicht / varalla Matti Koski

2 oppilaskunnan edustajaa

Puheenjohtaja  Henri Korhonen

Varapuheenjohtaja Krista Kajander

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pyötäkirja 26.9.2017 (pdf, 66 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 17.1.2018 (pdf, 16 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 11.6.2018 (pdf, 261 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 24.9.2018 (pdf, 16 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 31.1.2019 (pdf, 162 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 13.5.2019 (pdf, 161 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 26.9.2019 (pdf, 168 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 27.1.2020 (pdf, 168 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 11.5.2020 (pdf, 2696 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 24.9.2020 (pdf, 2558 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 20.1.2021 (pdf, 2904 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 1.6.2021 (pdf, 1381 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt (pdf, 76 Kt)