Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Nykyisen johtokunnan kokoonpano 2017

Jäsenet:

Henri Korhonen  /  varalla Jyrki Ahvonen

Pia Korkalainen  / varalla Petri Suominen

Krista Kajander  /  varalla Katariina Ahvonen

Puheenjohtaja  Henri Korhonen

Varapuheenjohtaja Krista Kajander

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pyötäkirja 26.9.2017 (pdf, 66 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 17.1.2018 (pdf, 16 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 11.6.2018 (pdf, 261 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 24.9.2018 (pdf, 16 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 31.1.2019 (pdf, 162 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 13.5.2019 (pdf, 161 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt (pdf, 76 Kt)