Kirkkojärven koulu

Koulumme toimii vuonna 2010 valmistuneessa, palkitussa rakennuksessa. Kirkkojärven koulussa toimivat vuosiluokat 1-9 ja esikoulu. Koulurakennus on suunniteltu niin, että eri-ikäiset oppilaat jakautuvat omille alueilleen niin oppituntien aikana kuin välitunneillakin. 

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta on kahdessa ryhmässä, joista toinen on luokille 3-6 ja toinen luokille 7-9. Koulussa toimii myös kaksi inklusiivista valmistavan opetuksen esiopetusluokkaa. Lisäksi koulussamme on yksi RMMO-luokka (ryhmämuotoinen maahanmuuttajaopetus) luokille 3-6.

Saksaa voi ylimääräisenä A2-kielenä opiskella 4.-luokalta alkaen ja B2-kielenä 8.-luokalta alkaen.

Yhtenäiskoulussamme on n. 734 oppilasta.