Kirkkojärven koulu

Koulumme toimii vuonna 2010 valmistuneessa, palkitussa rakennuksessa. Koulurakennus on suunniteltu niin, että eri-ikäiset oppilaat jakautuvat omille alueilleen niin oppituntien aikana kuin välitunneillakin. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisluokkia luokilla 5,6,7,8 ja 9. Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta on kahdessa ryhmässä, joista toinen on luokille 3-6 ja toinen luokille 7-9. Koulussa toimii myös kaksi inklusiivista valmistavan opetuksen esiopetusluokkaa. Lisäksi koulussamme on kolme RMMO-luokaa (ryhmämuotoinen maahanmuuttajaopetus), joista yksi on luokille 3-6 ja kaksi luokille 7-9.

Saksaa voi ylimääräisenä A2-kielenä opiskella 4.-luokalta alkaen ja B2-kielenä 8.-luokalta alkaen.

Yhtenäiskoulussamme on n. 720 oppilasta.