Oppilaskuntatoiminta

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

KILONPUISTON KOULUN OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskunnan nimi on Kilonpuiston koulun oppilaskunta ja sen kotipaikka on Espoo. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki ylä- ja alakoulun oppilaat. Ala- ja yläkoulussa toimii kummassakin oma oppilaskuntansa hallituksineen. Oppilaskunta on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Sen tehtävänä on:

 • ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön
 • pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa
 • edistää oppilaiden omaehtoista toimintaa
 • antaa mahdollisuuksia perehtyä suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoihin

Oppilaskunnan asioista päättää oppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsenet (jäsen ja varajäsen) valitaan vuosittain jokaiselta luokalta äänestyksen perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa edustajat koulun johtokuntaan ja rahastonhoitajan. Lisäksi se voi muodostaa keskuudestaan toimikuntia.

Oppilaskunta

 • järjestää jäsenilleen koulun kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa
 • pyrkii parantamaan oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä
 • pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä
 • antaa lausuntoja koulun järjestyssäännöistä, opetussuunnitelmasta ja muista koulun toimintaan vaikuttavista suunnitelmista ja päätöksistä sekä tekee niihin liittyviä aloitteita
 • osallistuu yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • järjestää tarvittaessa toimintansa rahoittamiseksi taloudellista toimintaa