Ilmaisutaitopainotteisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. 5. ja 6. luokalla opiskellaan ilmaisutaitoa yksi tunti viikossa. Kaikki seiskaluokkalaiset saavat ilmaista itseään yhden kurssin ajan valintansa mukaan joko ilmaisupajassa, mediapajassa tai tarinatuvassa. 8. ja 9. luokalla ilmaisutaidon voi ottaa erikseen valinnaisaineeksi.

Ilmaisutaitopainotteinen luokka

Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan. 7. luokalla oppilaat opiskelevat ilmaisutaidon perusteita sekä tanssi- ja musiikki-ilmaisua. 8. luokalla ilmaisutaidon opinnoissa keskitytään koulun vuosijuhlanäytelmään, johon oppilaat valmistavat myös lavastuksen ja puvustuksen. 9. luokalla oppilaat syventävät ilmaisutaitojaan ja toteuttavat omavalintaisen lopputyöprojektin.