Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee 682 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.

Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.

Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Lukuvuoden 2021-2022 työ ja loma-ajat

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2021 - keskiviikko 22.12.2021
Kevätlukukausi maanantai 10.1.2022 - lauantai 4.6.2022
Syysloma maanantai 18.10. - perjantai 22.10.2021
Talviloma maanantai 21.2.2022 - perjantai 25.2.2022 

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 11.8. seuraavasti:

  • 1. lk 9.00-12.30 (kokoontuminen koulun pihalla, josta luokanopettajat noutavat oppilaat)
  • 2-6. lk 9.15-12.30
  • erityisopetusluokat 8.30-11.45
  • 7. lk 9.15-13.15
  • 8.lk 9.45-13.15
  • 9.lk 10.15-13.15

Kaksikieliseen (suomi-englanti) opetukseen pyrkivien testipäivä on torstaina 5.8.2021. Hakemusten tulee olla koulun rehtorilla viimeistään perjantaina 18.6.2021. KUTSUT valintakokeeseen lähetetään huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin kesäkuun aikana (VIIMEISTÄÄN 18.6.2021).

KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE SEITSEMÄNNEN LUOKAN OPISKELIJAN TERVEYSTARKASTUKSESTA (docx, 56 Kt)

Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) vuosiluokille 2-9 hakeminen

Applying to bilingual education (Finnish-English) grades 2-9

LINKKI espoo.fi -sivulle.

SCHOOL ADMISSIONS - ENROLLING FOR THE SCHOOL YEAR 2021-2022