Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Tavoitteenamme on  tarjota oppilaille eheän tulevaisuuden eväät. Toimintamme kivijalkana on monipuolinen perusopetus, jossa korostuvat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys sekä yhteistyö yli luokkarajojen. Myös koulun aikuiset toimivat mallina yhteistyölle ja luokka-astetta ohjaavat ja opettavat aikuiset tekevät paljon yhteistyötä.

Oppilaat oppivat tulevaisuuden taitoja yhteistoiminnan, tiedonrakentelun, ongelmanratkaisun sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen kautta.

Vaalimme oppimisen rauhaa, jossa oppilaan itsetunto ja kokonaispersoonallisuuden kasvu saavat hyvät edellytykset.