Karhusuon koulu

Karhusuon koulu on yhtenäiskoulu, jossa lukuvuonna 2020-2021 opiskelee  376  oppilasta vuosiluokilla 1- 7,  joista 16 on autisminkirjon pienryhmien oppilaita. Lisäksi eskarilaisia tiloissamme opiskelee 36. 

Koulussa aloittivat syksyllä 2020 ensimmäiset 7.-luokkalaiset oppilaat.

Karhusuon koulussa opiskellaan englannin kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella saksaa 4. luokalta lähtien. A2-kieli jatkuu myös 7.-9. luokilla.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Nupurin päiväkoti.