Karhusuon koulu

Karhusuon koulussa opiskelee 291 oppilasta vuosiluokilla 1-6 ja 37 eskarilaista. Karhusuon koulun rakennusvaihe I ja II ovat valmiita ja vaihe III valmistuu kesällä 2020. Tammikuussa 2020 koulussamme aloittaa kaupunkitasoinen autismin kirjon pienluokka. Syksyllä 2020 koulussamme opiskelevat vuosiluokat 1-7 ja yhtenäinen peruskoulu rakentuu vuosiluokka kerrallaan. Esiopetus ja iltapäiväkerho toimivat myös koulurakennuksessamme.  

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Nupurin päiväkoti.