Karhusuon koulu

Karhusuon koulu on yhtenäiskoulu, jossa lukuvuonna 2021-2022 opiskelee  463  oppilasta vuosiluokilla 1-8.  Lisäksi eskarilaisia tiloissamme opiskelee 26 ja Kilon koulun kolmosia 75 oppilasta. 

Karhusuon koulussa opiskellaan englannin kieltä ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella saksaa 4. luokalta lähtien. A2-kieli jatkuu myös 7.-9. luokilla.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Nupurin päiväkoti.