Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Kalajärven koulu kannustaa oppilasta tietojen ja taitojen hankintaan ja antaa hänelle mahdollisuuden kehittyä vastuuntuntoiseksi, elämäänsä hallitsevaksi, hyvän itsetunnon omaavaksi yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulu kehittää oppilaan valmiuksia opiskelua, työtä ja elämää varten.