Kalajärven koulun alustavien tutkimustulosten perusteella sisäilmasta otettujen näytteiden pitoisuudet ovat pieniä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.9.2017 klo 15.39

Kalajärven koulun sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus on pääosin valmistunut. Viikolla 35 on vielä tutkittu muun muassa rakennuksen B-osan kattorakenteita. Loppuraportissa arvioidaan tutkimuksessa tehtyjen havaintojen ja mittausten perusteella sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Alustavien tutkimustulosten perusteella sisäilmasta otettujen näytteiden pitoisuudet ovat pieniä.

Ilmanvaihtoon liittyvät tutkimukset on saatu valmiiksi. Ilmanvaihtojärjestelmä on pääosin hyväkuntoinen, ja tutkittujen tilojen ilmamäärät ovat riittäviä. A- ja B-osien painesuhteet ovat hyväksyttävällä tasolla, mutta D-osan ilmanvaihto on epätasapainossa. Lisäksi edellinen ilmanvaihtokanavien puhdistus on tehty huolimattomasti. Korjaustoimenpiteenä koko ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja ilmamäärät säädetään ohjearvojen mukaisiksi.

Keväällä 2017 tehdyissä LVIA-tutkimuksissa havaittiin laajempaa tutkimustarvetta talotekniikan osalta.
Tutkimuksia jatkettiin kesän aikana. Talotekniikan tutkimustulokset esitetään syys-lokakuun aikana valmistuvassa loppuraportissa.

Rakennetutkimuksessa havaittiin muun muassa puutteita A- ja B-osien vesikattojen vedenpoistossa.
Myös ikkunarakenteet todettiin huonokuntoisiksi. Rakenteiden tiiveyttä arvioitiin aistinvaraisesti sekä merkkiainetutkimuksen avulla. Tutkituilta osin ulkoseinärakenteissa havaittiin ilmavuotoja. Koko koulun käsittävissä
pintakosteusmittauksissa todettiin kohonneita kosteuspitoisuuksia A-osan pohjakerroksessa sekä muutamien wc-tilojen lattioissa. Muiden tilojen lattiapinnat olivat kuivia. Näiden tutkimusten perusteella otettiin materiaalinäytteitä sekä tehtiin lattiapinnoille viiltomittauksia.

Tilapalvelut tiedottaa tutkimuksen tuloksista tarkemmin raportin valmistuttua.

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Tiina Lumme, tiina.lumme@espoo.fi

Sisäilma-asiantuntija Niina Fält, niina.falt@espoo.fi