Kalajärven koululle, päiväkodille ja nuorisotilalle uudet raikkaat tilat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.6.2020 klo 12.57

Tilapalvelut-liikelaitos tiedotti aikaisemmin, että Kalajärven koulun, nuorisotilan ja päiväkodin rakennushankkeessa nykyisen alakoulun C- ja D-osat peruskorjataan päiväkodiksi hankkeen yhteydessä. Kalajärven koulun suunnitelmat ja rakennuslupa valmistuvat 2020 loppuun mennessä. Alun perin säilytettävissä C- ja D-osissa tehtiin jatkotutkimuksia tilojen terveellisyyden varmistamiseksi. Tarkempien tutkimusten perusteella Tilapalvelut on päätynyt siihen, että myös C- ja D-osat puretaan ja tilalle rakennetaan uusi päiväkoti.

Hanke etenee vaiheittain

Urakkakilpailutus on tammi-helmikuussa 2021. Urakka alkaa keväällä 2021 talotekniikan siirroilla, jonka jälkeen puretaan yläkoulun A- ja B-osat ja tilalle rakennetaan nykyisen kokonaisuuden korvaava uudisrakennus. Alustavan aikataulun mukaisesti uusi yhtenäiskoulu valmistuu marraskuussa 2022. Tähän saakka yläkoulu on väistössä Järvenperän koulussa. Alakoulu toimii nykyisissä koulutiloissa siihen saakka, kunnes uusi yhtenäiskoulu valmistuu. Työmaan aikana huolehditaan tarkasti, ettei työmaa häiritse koululaisten turvallisuutta tai terveyttä. Koulun rakentamisen jälkeen aloitetaan nykyisen alakoulun (C- ja D-osat) purkaminen, jonka jälkeen aloitetaan päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen. Päiväkodin käyttöönoton tavoiteaikataulu on vuosi 2024.

Viimeisessä vaiheessa puretaan nykyinen päiväkoti sekä rakennetaan uusi ulkoliikuntakenttä huoltorakennuksineen, jotka valmistuvat arviolta syksyllä 2024. Hankkeesta laaditaan vielä rakennusurakan monimuotoisuuden takia tarkempi tuotantoaikataulu suunnitteluvaiheessa.

Ennen Kalajärven koulun C- ja D-osien purkua tiloissa tehdään huolto- ja korjaustöitä, jotka mahdollistavat tiloissa työskentelyn uusien tilojen valmistumiseen saakka. Tulevista huolto- ja korjaustöistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Koulun henkilökuntaa ja huoltajia tiedotetaan myös aktiivisesti hankkeen etenemistä.

Lisätietoja:

Rakennepäällikkö Vesa Pyy, vesa.pyy@espoo.fi, puh 050 466 1418

Asiakaspäällikkö Tuuli Nylander, tuuli.nylander@espoo.fi