Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet  (Varajäsenet)

Riikka Ahonvala pj. (Hanna Salminen)
Saila Syrjäsuo varapj. (Jasper Postma)
Mikko Peltonen (Minna Säynäjäkangas)
Jari Kaponen (Jari Lehikoinen)
Satu Helppolainen (Sami Syrjäsuo)
Henkilökunnan edustajat:
Maija Ylevä (Anja Markkanen)
Olli Santala (Antti Astikainen)
Oppilasjäsenet valitaan lukuvuosittain
Esittelijä ja sihteeri
Maria Similä

Johtokunnan pöytäkirjat

Pöytäkirja 17.5.2021 (pdf, 36 Kt)

Liite 1 Kalajärven koulun lukuvuosiarviointi 2020-2021 (pdf, 92 Kt)

Pöytäkirja 18.1.2021 (pdf, 74 Kt)

Muutoksenhaku (pdf, 146 Kt)

Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2020 (pdf, 34 Kt)

Kalajärven koulun johtokunta 28.9.2020 (pdf, 221 Kt)

Liite 1 Varautuminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (pdf, 220 Kt)

Liite 2 Ohjaussuunnitelma 20-21 (pdf, 155 Kt)

Liite 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022 (pdf, 233 Kt)

Järjestyssäännöt

Kalajärven koulun järjestyssäännöt