Käyttökorvaukset ja korvausperusteet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Käyttökorvaukset ja korvausperusteet on tarkoitus uudistaa syksyllä 2019 alkavan toimintakauden alusta. Asia on parhaillaan lautakuntakäsittelyssä. Uudistuksen periaatteena on, etteivät käyttöehdot heikkene nykyisestä.

Tällä hetkellä voimassa ovat seuraavat periaatteet:

Säännöllisistä käyttövuoroista perittävät käyttökorvaukset porrastetaan kolmeen ryhmään käyttövuoron aikana toteutettavan toiminnan kohderyhmän sekä osin käyttövuoron hakijan mukaan.

I Kohderyhmä: Espoolaiset lapset ja nuoret
Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset käyttövuorot, joiden aikana toteutetaan toimintaa espoolaisille lapsille ja nuorille. Toiminnan järjestäjänä voi olla yhdistys, yksityinen henkilö, yhteisö, yritys tai muu. Käyttövuoroon osallistujista yli puolet on alle18-vuotiaita espoolaisia.

II Kohderyhmä: Espoolaiset aikuiset
Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset käyttövuorot, joiden aikana toteutetaan toimintaa espoolaisille aikuisille (opetus, kurssit, harrastuskerhot yms.). Toiminnan järjestäjänä voi olla yhdistys, yksityinen, yksityisten henkilöiden ryhmä, yhteisö, yritys tai muu. Käyttövuoroon osallistujista yli puolet on espoolaisia.

III Kohderyhmä: Muut
Tähän ryhmään kuuluvat muut käyttövuorot esim. toiminta, jossa osanottajista puolet tai enemmän on muita kuin espoolaisia tai kyseessä on myyntitoiminta, myyjäiset, yleisötilaisuus tai vastaavat.

Käyttökorvaukset 1.8.2010 alkaen

Säännöllisen kuntalaiskäyttövuoron käyttökorvaus  (euroa per tunti, sisältäen alv 24 %):

Tila Kohderyhmä  1 Kohderyhmä 2 Kohderyhmä 3
luokka 3,00 e/h 10,00 e/h 20,00 e/h
erikoisluokka  7,50 e/h 12,50 e/h 25,00 e/h
auditorio, ruokasali, aula 10,00 e/h 15,00 e/h 30,00 e/h

 
            
Tilapäisen, yksittäisen kuntalaiskäyttövuoron käyttökorvaus (euroa per tunti, sisältäen alv 24 %):

  • luokka 20,00  e/h
  • erikoisluokka 25,00  e/h
  • auditorio, ruokasali, aula 30,00  e/h

Erillinen sopimus käyttökorvauksista

Jos kuntalaiskäyttöhakemus koskee useita tiloja useiden tuntien/useiden päivien ajaksi ja/tai jos käyttövuoron toteutuminen edellyttää tavanomaisen valvontapalvelun lisäksi muita palveluja, laaditaan hakijan kanssa erillinen sopimus käyttövuorosta ja perittävistä käyttökorvauksista.

Laskutus

Sekä säännöllisten että tilapäisten kuntalaiskäyttövuorojen käyttökorvaukset laskutetaan jälkikäteen kaksi kertaa lukukaudessa. Tuntihinta laskutetaan per alkava tunti, jolloin lyhin laskutettava aika on yksi tunti. Alle 10 euron summa siirretään seuraavaan laskutuserään.

Laskutusta koskevat tiedustelut: koulutilavaraukset@espoo.fi