Koulutilojen kuntalaiskäyttövuorot

Koulujen luokka-, auditorio-, aula- ja ruokasalitiloja myönnetään kuntalaisten käyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. Näiden sivujen ohjeet koskevat kyseisiä tiloja.

Myös koulujen liikuntatiloihin myönnetään kuntalaiskäyttöä erillisten ohjeiden mukaisesti.

Kouluille myönnetään sekä säännöllisiä että tilapäisiä (max 3 kertaa) käyttövuoroja. Kuntalaiskäyttö voi olla valvottua tai omavalvontaista, jolloin tilan käyttäjä sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Lisätietoja käyttövuoroista ja niiden hakemisesta, käyttökorvauksista ja korvausperiaatteista, sekä tilapäisestä majoittumisesta koulun tiloissa löydät sivun alareunasta Muuta aiheesta -otsikon alta. 

Kuntalaiskäytön yleisissä periaatteissa määritellään mm. tilojen luovutus- ja käyttökorvausten määräytymisperiaatteet.

Tilojen käyttöehdoissa puolestaan annetaan tilojen käytön konkreettiset ohjeet ja määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja velvollisuudet.

Lue lisää:

Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Tilojen käyttöehdot (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Ohje koulujen luokkatilojen kuntalaiskäyttäjille (voimassa 31.7.2019 asti)