Koulutilojen kuntalaiskäyttövuorot

Koulujen luokka-, auditorio-, aula- ja ruokasalitiloja sekä liikuntatiloja myönnetään oppilaitosten, espoolaisten seurojen, yhdistysten ja muiden käyttäjäryhmien käyttöön silloin, kun tiloissa ei ole varsinaista koulutyötä, kaupungin muuta toimintaa tai perusopetuksen iltapäivätoimintaa.

Lukuvuonna 2019-2019 tiloja luovutettaessa etusijalla ovat:

  1. espoolaiset yhdistykset
  2. ne kuntayhtymien oppilaitokset, joissa Espoo on mukana
  3. yritykset ja yhdistykset sekä yksityiset henkilöt, joiden kotipaikka on Espoo
  4. yksityishenkilöt ja yhdistykset, joiden kotipaikka ei ole Espoo

Lukuvuonna 2019-2020 myöntämisjärjestys on 1.8.2019 voimaan tulevien kuntalaiskäytön uusien periaatteiden mukaisesti:

  1. Taiteen perusopetuksen oppilaitokset
  2. Espoo-konsernin kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen opetussuunnitelman mukainen toiminta
  3. Espoolaisille lapsille suunnattu toiminta
  4. Espoolaisille aikuisille suunnattu toiminta
  5. Muu käyttö

Lisäksi koulutiloja voi tiedustella tilapäistä majoittumista varten, esimerkiksi leirien tai urheilutapahtumien yhteydessä osoitteesta liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi  

Lisätietoa säännöllisistä ja tilapäisistä käyttövuoroista sekä niiden hakemisesta, käyttökorvauksista ja korvausperiaatteista sekä tilapäisestä majoittumisesta koulun tiloissa löydät Muuta aiheesta -otsikon alta.

Ohje koulujen luokkatilojen kuntalaiskäyttäjille (tilojen käyttöehdot) (pdf, 90 Kt)

Myös tilojen käyttöehdot uusitaan ennen lv. 2019-2020 alkua.