Tilapäinen majoittuminen koulun tiloissa

Tilapäinen majoittuminen on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla järjestettäviin urheilu-, kulttuuri- tai vastaaviin tapahtumiin tai leireille osallistuvien henkilöiden tilapäiseen majoittumiseen. Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys tai julkisyhteisö (esim. toisen kunnan koulu). Kun vuoroja myönnetään, on etusijalla espoolainen rekisteröity yhdistys. Tiloja ei luovuteta yksityisille henkilöille, henkilöryhmille tai yrityksille.

Tilapäistä majoittumista esim. viikonlopun tai koulujen lomien aikoina voi hakea seuraavilta kouluilta:

  • Lagstad skola       
  • Lintumetsän koulu
  • Matinlahden koulu
  • Sepon koulu
  • Tapiolan koulu ja lukio
  • Opinmäen oppimiskeskus*

Lista voi muuttua vuosittain. Majoitukset muissa kouluissa sovitaan tapauskohtaisesti.

*Opinmäen oppimiskeskuksen majoitustiedustelut: palvelukoordinaattori p.046 923 2943, opinmaki.info@espoo.fi 

Hakeminen

Tilapäiseen majoittumiseen liittyviä asioita hoidetaan liikuntapalveluissa. Majoittumislupaa tulee hakea hyvissä ajoin, vähintään 1 kk ennen majoittumista. Hakulomake löytyy sivun alareunasta. Hakemus lähetetään os. liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi tai

Liikuntapalvelut/tilanvaraus
PL 34
02070 ESPOON KAUPUNKI.

Huom! Tilapäisestä majoittumisesta tulee aina ilmoittaa myös pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Päätös ja sopimus

Liikuntapalvelupäällikkö tekee päätöksen majoittumisesta. Majoituspäätös sisältää tilat esim. luokkatiloja, liikuntatila oheistiloineen (suihku- ja pukuhuone, wc:t). Päätökseen ei sisälly patjoja tai muita majoittumiseen tarvittavia välineitä. Kaupungin ja hakijan välillä laaditaan sopimus, jossa sovitaan tarkemmin tilapäisessä majoittumisessa noudatettavista säännöistä ja ehdoista mm. pelastuslaitoksen ohjeistuksen noudattamisesta, valvonnasta, siistimisestä, siivouksesta jne. Sopimuspohja on alla liitteenä.

Ateriapalvelut

Koulujen keittiötiloista vastaa Espoo Catering. Keittiötiloja ei pääsääntöisesti anneta majoittuvan ryhmän käyttöön. Mikäli hakija haluaa majoituksen ajaksi esim. aamupalatarjoilua, tulee hänen olla yhteydessä Espoo Cateringiin puh. 050 566 4517 tai 050 428 9474.

Käyttökorvaus

Tilapäisestä majoittumisesta peritään korvaus, mikä on 100 euroa/koulu/majoittumistapahtuma sekä 5 euroa/henkilö/yö. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Mikäli hakija tarvitsee käyttöönsä koululta myös muita tiloja, niistä peritään lautakunnan vahvistama käyttötuntien mukainen käyttökorvaus. Lisäksi Espoo Catering perii omat maksunsa mahdollisista ateriapalveluista.

Tiedustelut: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Lisätietoa aiheesta:

Tilapäinen majoittuminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivuilla