Käyttökorvaukset ja korvausperusteet

Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta määrittelee koulutilojen luovutuksen ja käyttökorvausten määräytymisen periaatteet. Keskeisenä tavoitteena on Espoon asukkaiden harrastustoiminnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen tarjoamalla tiloja kuntalaisten käyttöön. 

Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet (pdf, 393 Kt)

Käyttökorvaukset 

Tilojen kuntalaiskäytöstä peritään käyttökorvaus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Käyttökorvauksen suuruuteen vaikuttaa varattava tila, tilan valvontamuoto sekä mahdollinen oikeus maksuttomaan tilojen käyttöön tai alennettuun käyttökorvaukseen. 

Kuntalaiskäytön hinnasto 1.8.2019 alkaen

Maksuton tilojen käyttö: 

Tilojen käyttö on aina maksutonta sivistystoimen tulosyksiköiden ja taiteen perusopetuksen toiminnalle. Lisäksi maksuttomaan käyttöön on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja merkittävästi täydentävä ja tukeva, voittoa tavoittelematon toiminta: 

 • aluenuorisojärjestöjen ja partiolippukuntien, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten, liikuntayhdistysten ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta 

 • Espoon asukasfoorumien sekä rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toiminta 

 • vanhus-, sota- ja siviiliveteraani-, eläkeläis-, vammais-, sairaus- ja työttömyysjärjestöjen toiminta 

 • Espoon kaupungin muiden toimialojen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta 

 • koulujen vanhempainyhdistysten toiminta 

 • rehtorin puoltama koulun yhteistyötahojen kerho-, juhla- tms. toiminta

Huojennettu käyttökorvaus: 

Seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja täydentävä ja tukeva toiminta on oikeutettu huojennettuun käyttökorvaukseen: 

 • opetus-, harraste- ja kerhotoiminta (paitsi jos oikeutettua maksuttomaan tilojen käyttöön) 

 • Espoossa toimivien yhteisöjen järjestämät vapaan kansalaistoiminnan tilaisuudet 

 • sivistystoimen lautakuntien myöntämää vuosi- tai kohdeavustusta saavat yhteisöt 

 • Espoon-konsernin jäsenten opetussuunnitelman mukainen toiminta 

 • Espoon kaupungin muiden toimialojen aikuisille järjestämä toiminta 

Perusmaksuluokan käyttökorvaus: 

Kaikesta muusta toiminnasta peritään perusmaksuluokan mukainen käyttökorvaus, esimerkiksi: 

 • yksityistilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta 

 • myyntitilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta 

 • yritysten ja taloyhtiöiden kokous- ja infotilaisuudet 

Tavanomaiset energia-, siivous-, valvonta- ja muut turvallisuuskustannukset sekä tilavarausten hallinnointikustannukset sisältyvät käyttökorvaukseen. 

Kuntalaiskäytöstä mahdollisesti syntyvät ylimääräiset siivous-, korjaus- tms. kustannukset veloitetaan käyttäjältä voimassa olevien käyttöehtojen mukaisesti. Näitä lisämaksuja saattaa tulla myös maksuttomaan käyttöön tai huojennettuun maksuluokkaan oikeutetuille tilojen käyttäjille. 

Laskutus 

Säännöllisten ja yksittäisten kuntalaiskäyttövuorojen käyttökorvaukset laskutetaan jälkikäteen 4-5 kertaa lukuvuodessa. Alle 10 euron summa siirretään seuraavaan laskutuserään. 

Syksyn 2020 laskutukset on tehty 10/2020 ja 12/2020 ja kevään ensimmäinen laskutus 3/2021. Seuraavat laskutukset: 6/2021 ja 8/2021. Lasku lähtee aina tilavarauksen tehneelle asiakkaalle, tarkistathan asiakastietojesi ajantasaisuuden varausta tehdessäsi. 

Laskutusta koskevat tiedustelut koulutilavaraukset@espoo.fi