Käyttökorvaukset 31.7.2019 saakka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Käyttökorvaukset ja korvausperusteet uudistetaan syksyllä 2019 alkavan toimintakauden alusta.

Maksuttomaan ja huojennettuun tilojen käyttöön oikeutettuja ryhmiä lisätään, ja käyttökorvaukset pysyvät pääsääntöisesti ennallaan.

Kuntalaiset voivat antaa palautetta ja näkemyksiä kuntalaiskäytön toimivuudesta ja yleisistä periaatteista osoitteella: koulutilavaraukset@espoo.fi

Hinnoitteluperiaatteet 31.7.2019 asti:

Säännöllisistä käyttövuoroista perittävät käyttökorvaukset määräytyvät toiminnan kohderyhmän ja osin myös käyttövuoron hakijan mukaan. Yksittäisiin käyttövuoroihin alennuksia ei myönnetä.

I Kohderyhmä: Espoolaiset lapset ja nuoret
Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset käyttövuorot, joiden aikana toteutetaan toimintaa espoolaisille lapsille ja nuorille. Toiminnan järjestäjänä voi olla yhdistys, yksityinen henkilö, yhteisö, yritys tai muu. Käyttövuoroon osallistujista yli puolet on alle18-vuotiaita espoolaisia.

II Kohderyhmä: Espoolaiset aikuiset
Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset käyttövuorot, joiden aikana toteutetaan toimintaa espoolaisille aikuisille (opetus, kurssit, harrastuskerhot yms.). Toiminnan järjestäjänä voi olla yhdistys, yksityinen, yksityisten henkilöiden ryhmä, yhteisö, yritys tai muu. Käyttövuoroon osallistujista yli puolet on espoolaisia.

III Kohderyhmä: Muut
Tähän ryhmään kuuluvat muut käyttövuorot esim. toiminta, jossa osanottajista puolet tai enemmän on muita kuin espoolaisia tai kyseessä on myyntitoiminta, myyjäiset, yleisötilaisuus tai vastaavat.

Käyttökorvaukset 31.7.2019 asti:

Säännöllisen kuntalaiskäyttövuoron käyttökorvaus  (euroa per tunti, sisältäen alv 24 %):

Tila Kohderyhmä  1 Kohderyhmä 2 Kohderyhmä 3
luokka 3,00 e/h 10,00 e/h 20,00 e/h
erikoisluokka  7,50 e/h 12,50 e/h 25,00 e/h
auditorio, ruokasali, aula 10,00 e/h 15,00 e/h 30,00 e/h

 
            
Tilapäisen, yksittäisen kuntalaiskäyttövuoron käyttökorvaus (euroa per tunti, sisältäen alv 24 %):

  • luokka 20,00  e/h
  • erikoisluokka 25,00  e/h
  • auditorio, ruokasali, aula 30,00  e/h

Erillinen sopimus käyttökorvauksista

Jos kuntalaiskäyttöhakemus koskee useita tiloja useiden tuntien/useiden päivien ajaksi ja/tai jos käyttövuoron toteutuminen edellyttää tavanomaisen valvontapalvelun lisäksi muita palveluja, laaditaan hakijan kanssa erillinen sopimus käyttövuorosta ja perittävistä käyttökorvauksista.

Laskutusta koskevat tiedustelut: koulutilavaraukset@espoo.fi