Koulutilojen kuntalaiskäyttö

AJANKOHTAISTA 30.6.2021

Lv. 2020-21 kuntalaiskäyttökausi on päättynyt. Toiminta jatkuu elokuussa koulukohtaisesti 11.8. tai 23.8.2021. Myös tilavarausten asiakaspalvelu on tauolla pe 9.7.-ma 9.8.2021.

Tilojen käyttöön liittyvä viestintä siirtyy Espoon kaupungin uudistetuille verkkosivuille 1.9.2021 alkaen.

Ajankohtaiset pandemiarajoitukset:

Kuntalaiskäyttö kaikissa sivistystoimen hallinnoimissa koulutiloissa on rajoitetusti mahdollista. Harrastustoimintaa voidaan järjestää sisätiloissa voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita noudattaen. 

Harrastustoiminnassa on toistaiseksi noudatettava seuraavia periaatteita, ohjeita tarkennetaan tilanteen mukaan:

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 

  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.  

  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.

  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.

  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Seuraa tiedotusta: espoo.fi/koronavirus 

****** ****** ****** 

Koulutilojen käyttövuoroja haetaan tilavarausjärjestelmässä:

Valvottujen koulujen säännöllisten käyttövuorojen haku lukuvuodelle 2021-2022 järjestettiin 15.3.-15.4.2021. Myönnetyt käyttövuorot ovat näkyvillä varausjärjestelmässä ja päätökset on tiedotettu hakijoille 24.5.2021.

Omavalvontaisiin kouluihin voi jättää säännöllisten käyttövuorojen hakemuksia koko toimintakauden ajan.

Täydentäviä hakemuksia valvottuihin tiloihin sekä yksittäisiä varauksia kaikkiin tiloihin voi jättää varausjärjestelmän kautta kalentereissa aukioleviin aikoihin:

https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku 

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatilojen kuntalaiskäyttö: 

Tiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. 

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvotun kuntalaiskäytön aikana paikalla on valvoja tai vahtimestari, omavalvontaisessa käytössä käyttäjä kulkee koulun tiloissa omilla avaimillaan ja sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista. 

VALVOTUN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOISSA määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.

Valvottujen tilojen käyttöehdot 

OMAVALVONTAISEN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOT sisältyvät omavalvontasitoumukseen ja niissä määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin.

Omavalvontasitoumus ja käyttöehdot