Koulutilojen kuntalaiskäyttö

TIEDOTE 17.3.2020:

Kuntalaiskäytön keskeyttäminen 13.4.2020 saakka

Hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten mukaisesti tilojen kuntalaiskäyttö (harrastus- ja kerhotoiminta, järjestöjen kokoontumiset jne.) Espoon kouluilla ja varhaiskasvatuksen tiloissa keskeytetään 13.4.2020 asti. Jatkosta tiedotetaan heti kun mahdollista.

Kuntalaisten ei tarvitse itse perua varauksiaan tältä ajalta. Peruuntuvista vuoroista ei peritä käyttökorvauksia ja korvaavia vuoroja pyritään löytämään kaikille tilanteen palauduttua normaaliksi.

Lisätietoja tarvittaessa:

Koulujen muut kuin liikuntatilat: koulutilavaraukset@espoo.fi

Koulujen liikuntasalit: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Varhaiskasvatuksen tilat: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Seuraa myös tiedotusta osoitteessa: espoo.fi/koronavirus

****** ****** ******

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. Nämä ohjeet koskevat kyseisiä tiloja.

Myös koulujen liikuntatiloihin myönnetään kuntalaiskäyttöä erillisten ohjeiden mukaisesti.

Kuntalaiskäyttövuoro voi olla säännöllisesti toistuva tai yksittäinen (max 3 kertaa). Säännöllisiä vuoroja haetaan koko kauden ajaksi aina edellisenä keväänä, yksittäisiä vuoroja sekä ns. täydentäviä säännöllisiä vuoroja voi hakea jatkuvasti.

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvottua käyttöä haetaan aina tilavarausjärjestelmän kautta. Omavalvontaista käyttöä haetaan erillisellä hakulomakkeella suoraan koululta ja hakijan tulee allekirjoittaa omavalvontasitoumus, jolla hän sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Kuntalaiskäytön ohjeita:

Kuntalaiskäytön yleisissä periaatteissa määritellään mm. tilojen luovutus- ja käyttökorvausten määräytymisperiaatteet. Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Tilojen käyttöehdoissa määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.Tilojen käyttöehdot (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Omavalvontasitoumuksessa määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin. Omavalvontasitoumus (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Lisätietoja käyttövuorojen hakemisesta, käyttökorvauksista ja tilapäisestä majoittumisesta koulun tiloissa erilliseltä alasivulta, ks. vasen navigaatio.