Koulutilojen kuntalaiskäyttö

AJANKOHTAISTA 

Kuntalaiskäyttö koulutiloissa 17.8.2020 alkaen: 

Kuntalaiskäyttöä Espoon koulutiloissa jatketaan yleisiä turvaväli- ja hygieniaohjeistuksia sekä mahdollisia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Tilan varaajan on varauduttava tilaisuuden peruuntumiseen lyhyellä aikavälillä, mikäli kuntalaiskäyttö joudutaan keskeyttämään pandemiatilanteen muuttuessa. 

Tilan varaajan vastuulla on varmistaa, että tilaisuuden osallistujamäärä mahdollistaa riittävät turvavälit, yleisohjeena on ottaa käyttöön maksimissaan puolet tilan ilmoitetusta kapasiteetista. Tilaisuuden järjestäjän tulee itse varata käsien desinfiointiaineita osallistujille tai ohjata pesemään kädet sisään tullessa, sekä siistiä tehostetusti tilat käytön päätyttyä samaan kuntoon kuin tilaisuuden alkaessa. Varauksen yhteydessä tilan varaaja sitoutuu kuntalaiskäytön käyttöehtoihin ja tilaisuuksissa tulee aina olla paikalla vastuuhenkilö, joka on tutustunut niihin. 

Seuraa myös tiedotusta osoitteessa: espoo.fi/koronavirus 

****** ****** ****** 

Koulutilojen käyttövuoroja haetaan tilavarausjärjestelmässä:

https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku 

****** ****** ****** 

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatilojen kuntalaiskäyttö: 

Tiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. 

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvotun kuntalaiskäytön aikana koululla on paikalla valvoja tai vahtimestari, omavalvontaisessa käytössä käyttäjä kulkee koulun tiloissa omilla avaimillaan ja sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista. 

VALVOTUN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOISSA määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.

Valvottujen tilojen käyttöehdot 

OMAVALVONTAISEN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOT sisältyvät omavalvontasitoumukseen ja niissä määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin.

Omavalvontasitoumus ja käyttöehdot