Koulutilojen kuntalaiskäyttö

AJANKOHTAISTA 27.11.2020 

Kuntalaiskäyttö kaikissa sivistystoimen hallinnoimissa koulu- ja päiväkotitiloissa sekä asukaspuistoissa keskeytetään ajalla 30.11. – 20.12.2020. Jo hyväksytyt varaukset perutaan maksutta koulutilavarausten asiakaspalvelun kautta. 

Seuraa tiedotusta:

Pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset ja suositukset

espoo.fi/koronavirus 

****** ****** ****** 

Koulutilojen käyttövuoroja haetaan tilavarausjärjestelmässä:

Tällä hetkellä vuoroja voi hakea kevätlukukaudella vapaana oleviin tiloihin. Lukuvuoden 2021-2022 haku järjestetään maalis-huhtikuussa 2021.

https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku 

****** ****** ******  

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatilojen kuntalaiskäyttö: 

Tiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. 

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvotun kuntalaiskäytön aikana koululla on paikalla valvoja tai vahtimestari, omavalvontaisessa käytössä käyttäjä kulkee koulun tiloissa omilla avaimillaan ja sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista. 

VALVOTUN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOISSA määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.

Valvottujen tilojen käyttöehdot 

OMAVALVONTAISEN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOT sisältyvät omavalvontasitoumukseen ja niissä määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin.

Omavalvontasitoumus ja käyttöehdot