Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Aaro Partanen, pj., varajäsen Johanna Kontro
Seppo Salminen, varajäsen Tarmo Kyllönen
Kirsi Raunela, varajäsen Jonna-Riikka Tikkala
Arja Holm (henkilöstön edustaja), varajäsen Leni Pispala
Mariia Lammi (henkilöstön edustaja), varajäsen Kari Ruutu
Maria Similä, esittelijä, sihteeri, maria.simila@espoo.fi

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja 2.2.2021

Liite1Rinnekodin koulun johtokunnan toimintakertomus 2020

Johtokunnan pöytäkirja 29.9.2020 (docx, 46 Kt)

Rinnekodin koulun lukuvuosisuunnitelma 2020-21 (docx, 179 Kt)

Liite1 Ohjaussuunnitelma 2020-21 (docx, 28 Kt)

Liite 2 Varautuminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (docx, 33 Kt)

Rinnekodin koulun johtokunta 12.5.2020 (pdf, 89 Kt)
Rinnekodin koulun opetussuunnitelma (pdf, 44 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Rinnekodin koulun järjestyssäännöt (pdf, 13 Kt)