Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Merisaappaan koulussa jokainen oppilas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä. Pyrimme keskittymään oppilaan vahvuuksiin, voimavaroihin ja omien opiskelurutiinien vahvistamiseen päättötodistuksen saamiseksi. Merisaappaan koulu on yläkoulu, jossa opetusta annetaan vuosiluokilla 7 -9.

Opetusyksiköt:

Mainingin koulu, erityisluokka, Maininkitie 23, Espoo

Poijupuiston yksikkö, Kivenlahdenkatu 1 A Espoo

Poijupuiston yksikössä toimii yläkoulun etappiluokka, ryhmämuotoisen yksityisopetuksen ryhmä sekä tuentarpeen arviointiryhmä.  

Etappiluokka tarjoaa intensiivistä pedagogista tukea oppilaalle, jolla on haasteita omassa kotikoulussaan. Etappiluokalle haetaan oman kotikoulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa yhteistyössä.

Kaupunkitasoisessa ryhmämuotoisessa yksityisopetuksen ryhmässä oppilaat opiskelevat oman oppimissuunnitelmansa mukaisesti.

Arviointiyksikössä oppilaan tuen tarpeita arvioidaan yhteistyössä lastensuojelun ja muun moniammatillisen verkoston kanssa.