Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Toimikausi 2017-2021

JÄSEN/VARAJÄSEN

Katja Halonen, pj. / Topi Puttonen
Sari Hakola, vpj. /  Anne Perttilä
Miia Loisa-Turunen / Mari Silvennoinen
Jari Mononen / Jarmo Lehtonen- Aleksejev
Mikael Oresmaa / Antti Helin
Tiina Saarinen / Satu Matikka
Ritva Mickelsson, sihteeri ja esittelija
Puh. / sähköposti 046 877 2126 / ritva.mickelsson@espoo.fi

Johtokunnan pöytäkirjat

Liite 1 johtokunnan lausunto koulun lakkauttamista koskien

Merisaappaan koulun johtokunta 22.5.2018 3/2018

Merisaappaan koulun johtokunta 8.10.2018 4/2018

Merisaappaan koulun johtokunta 24.1.2019 1/2019

Merisaappaan koulun johtokunta 24.1.2019, Liite 1

Merisaappaan koulun johtokunta 24.1.2019, Liite 2

Merisaappaan koulun johtokunta 24.1.2019, Liite 3