Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulun toiminta-ajatus ja oppilaat

Koulumäen koulussa opetus on luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, joilla on todettu laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja / tai kehitysviivästymä. Oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Oppilaat opiskelevat pienissä, enintään kymmenen oppilaan ryhmissä. Siirtyminen Koulumäen kouluun edellyttää psykologisia tutkimuksia ja erityisopetuspäätöstä, joka tehdään koulutuskeskuksessa.