Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset  jäsenet / Varajäsenet
Pj. Jari Malkasaari / Mari Alakoski
Elina Salmijärvi / Toni Kuningas
Nasra Sayid / Tomi Laakso

Henkilöstöedustajat / Varajäsenet
Marja Laukkonen / Lasse Joensuu
Arto Rickman  / Outi Argillander

Esittelijä ja sihteeri
Anne Perttilä 09 816 46570

Johtokunnan pöytäkirjat

Koulumäen koulun johtokunta 4.5.2020, 1/2020 (pdf, 168 Kt)
Koulumäen koulun johtokunta 29.9.2020 2/2020 (pdf, 112 Kt)
Koulumäen koulun johtokunta 29.9.2020 2/2020 liite 1 Lukuvuosisuunnitelma (pdf, 208 Kt)
Koulumäen koulun johtokunta 29.9.2020 2/2020 liite 1a Lukuvuosisuunnitelma (pdf, 125 Kt)
Koulumäen koulun johtokunta 29.9.2020 2/2020 liite 2 Ohjaussuunnitelma (pdf, 274 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Koulumäen koulun järjestyssäännöt (pdf, 83 Kt)