Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ymmerstan koulussa toimii oppilasparlamentti, jossa on jokaiselta luokka-asteelta edustajia. Oppilasparlamentti käsittelee luokkien esille ottamia asioita ja osallistuu koulun lukuvuoden suunnitteluun ja arviointiin. Parlamentin tavoitteena on parantaa oppilaiden hyvinvointia ja antaa oppilaille mahdollisuus oman koulun kehittämiseen.