Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Ymmerstan koulussa jokaisen tarina on tärkeä

Kirjallisuutta opiskellaan tarinoita lukemalla, kertomalla ja kirjoittamalla. Tarinoita kuunnellaan, kuvitetaan, esitetään ja katsotaan. Tarinoiden kohtaamisessa on tärkeää oma elämys siitä ja elämyksen jakaminen muiden kanssa, vuorovaikutus. Erinomainen koulukirjastomme ja oma opetussuunnitelma tukevat tällaista opiskelutapaa.

Ilmaisutaidot ovat osa äidinkielen opetussuunnitelmaa. Taitoja harjoitellaan koulussa monella tavoin arkisissa vuorovaikutustilanteissa, mutta erityisesti luovaa ilmaisua opiskellaan 2. ja 5. luokilla.

Tiedonhallintataitojen opettaminen on oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua. Oleellista siinä on oppilaan itsenäinen ja aktiivinen rooli oppijana. Tiedonhallintataitojen avulla oppilas osaa itse arvioida tiedon tarpeensa, tunnistaa ja pystyy nimeämään, mitä jo asiasta tietää ja osaa edetä saadakseen tarvitsemaansa lisätietoa.