Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Merja Rukko, varapuheenjohtaja Pekka Erkama, Petri Salo

Varajäsenet: Jaakko Rukko, Susanna Nuolimaa-Fere

Henkilöstöedustajat: Pinja Seppä, Marianne Wolff

Henkilöstöedustajien varajäsenet: Minna Paanajärvi, Erkki Hellsten

Esittelijä ja sihteeri: Marja Perkkio, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 09 8163 0100

Johtokunnan pöytäkirjat

Westendinpuiston koulun johtokunta 23.9.2020, 1/2020
Westendinpuiston koulun johtokunta 23.9.2020, 1/2020, Liite 1: Koulun lukuvuosisuunnitelma
 

Westendinpuiston koulun järjestyssäännöt

Westendinpuiston koulun järjestyssäännöt