Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Merja Rukko, varapuheenjohtaja Pekka Erkama, Petri Salo

Varajäsenet: Jaakko Rukko, Susanna Nuolimaa-Fere

Henkilöstöedustajat: Pinja Lehmussaari, Marianne Wolff

Henkilöstöedustajien varajäsenet: Minna Paanajärvi, Erkki Hellsten

Esittelijä ja sihteeri: Marja Perkkio, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 09 8163 0100

Johtokunnan pöytäkirjat

Westendinpuiston koulun johtokunta 26.9.2019, 2/2019
Westendinpuiston koulun johtokunta 26.9.2019, 2/2019, Liite 1: Koulun lukuvuosisuunnitelma
W
estendinpuiston koulun johtokunta 25.9.2018, 2/2018
Westendinpuiston koulun johtokunta 25.9.2018, 2/2018, Liite 1: Koulun lukuvuosisuunnitelma
Westendinpuiston koulun johtokunta 8.5.2018, 1/2018
Westendinpuiston koulun johtokunta 27.9.2017, 2/2017
Westendinpuiston koulun johtokunta 27.9.2017, 2/2017, Liite 1: Koulun lukuvuosisuunnitelma

Westendinpuiston koulun järjestyssäännöt

Westendinpuiston koulun järjestyssäännöt