Opiskelu koulussamme

Lukuvuoden 2018-19 työpäivät:

syyslukukausi 9.8. - 21.12.2018

  • syysloma, 15.-19.10.
  • työpäivä la 11.11.

kevätlukukausi 7.1. - 1.6.2019

  • (talviloma, 18.-22.2.)

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulun opetussuunnitelmassa käsitellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeisiä asioita. Opetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin sekä Espoon kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman perusteet on koulun toimintaa ohjaava normi, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään opetussuunnitelmaansa opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Huom. Osoitteenmuutoksista ja muutoksista huoltajatiedoissa teidän tulee lähettää sähköpostiviesti oppilasrekisteri@espoo.fi -osoitteeseen. Koulu ei voi päivittää tietoja. Saamme päivitetyn tiedon kyllä sitten, kun muutokset näkyvät Väestörekisterikeskuksessa.
Yhteystietojen oikeellisuus on tärkeää jo turvallisuussyistä ja koululla tulee olla voimassa olevat yhteystiedot mahdollista pikaistakin yhteydenottoa varten.