Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Tuomarilan koulun johtokunta toimikaudelle 2017 - 2021

Huoltajien edustajat:

Näbil Radi, puheenjohtaja
Päivi Rauste, varapuheenjohtaja
Kaisa Pikkarainen

Henkilöstöedustajat:

Salla Laari-Abdulhamed
Tomi Niemi
Timo Turtiainen, esittelijä ja sihteeri

Johtokunnan pöytäkirjat

Tuomarilan koulun johtokunta 19.5.2020, 3/2020 (pdf, 115 Kt)

Tuomarilan koulun johtokunta 29.9.2020, 4/2020 (pdf, 111 Kt)

Tuomarilan koulun johtokunta 25.5.2021, 1/2021 (pdf, 157 Kt)

Järjestyssäännöt

Tuomarilan koulun järjestyssäännöt