Tuomarilan koulu

Koulumme sijaitsee Espoon keskuksen alueella, Keskuspuiston läheisyydessä.  Vuosiluokkien 1-6 oppilaita on koulussamme noin 140. Pyrimme tarjoamaan hyvää perusopetusta monipuolisia oppimis- ja opetusmenetelmiä käyttäen. Tarjoamme varhennettua kielikasvatusta saksan kielessä.

Tavoitteenamme on kasvattaa lapsista itsetunnoltaan terveitä ja toiset huomioivia yhteiskunnan jäseniä. Ympäristön huomioiminen on osa opetussuunnitelmaamme.