Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Toppelundin koulu sijaitsee Haukilahdessa ja tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen opiskeluympäristön. Koulumme rakennettiin vuonna 1984 haukilahtelaisille lapsille.  

Koulussa on 13 perusopetusryhmää luokilla 1-6. Yhteensä oppilaita on 270.

Koulun työtä tukee aktiivinen Koti- ja kouluyhdistys, joka järjestää kerhotoimintaa ja erilaisia tapahtumia yhteistyössä koulun kanssa.

Vihreä lippu

Toppelundin koulu on mukana kestävän kehityksen Vihreä lippu- ohjelmassa.

Aloitimme perustason toiminnan syksyllä 2019 ja tavoitteena on saada virallinen Vihreä lippu salkoon liehumaan osoituksena kestävän tason toiminnasta. Koulussamme toimii oppilaista ja opettajista koostuva ympäristöraati, joka koordinoi ja arvioi toimintaa.

Ensimmäisen projektimme teema on energia. Tavoitteena on oppia ymmärtämään mitä energia on ja miten voimme säästää energiaa sekä koulussa että kotona. Henkilökunta on sitoutunut vähentämään kopioinnin määrää. Kaikkia kannustetaan vähentämään biojätteen määrää ja kulkemaan koulumatkat ympäristöystävällisesti.