Johtokunta

Espoon kouluissa koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Jäseninä on oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Johtokunta kehittää koulun toimintaa, yhteistyötä kodin, koulun ja sen toimintaympäristön välillä, osallistuu opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseen, sekä turvallisen opiskeluympäristön ylläpitämiseen. Johtokunta päättää koulun toiminnan kannalta keskeisistä asioista: koulun opetussuunnitelmasta, lukuvuosisuunnitelmasta ja koulun käyttöön annettujen määrärahojen käytöstä. Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt. 

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset  jäsenet /  Henkilökohtaiset varajäsenet

 Pj. Anna Forssén / Laura Riuttanen

Juha Jauhiainen / Timo Argillander

Nora Lehtinen / Sonja Frosti

Jouko Markkanen / Mikko Vormala

Henkilöstöedustajat / Henkilökohtaiset varajäsenet 

Outi Tuori / Tuija Laitinen

Risto Schiray / Tero Pulkkinen

Esittelijä ja sihteeri

rehtori Hanna Talola 

046 877 2636 hanna.talola@espoo.fi

Johtokunnan pöytäkirjat

Toppelundin koulu Johtokunta 4.10.2017 (pdf, 129 Kt)

Toppelundin koulu Johtokunta 24.1.2018 (pdf, 190 Kt)

Toppelundin koulu Johtokunta 7.2.2018 (pdf, 190 Kt)

Toppelundin koulu Johtokunta 25.9.2018 (pdf, 190 Kt)

Toppelundin koulu Johtokunta 3.6.2019 (pdf, 163 Kt)

Koulun järjestyssäännöt