Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Osallistamme ja aktivoimme oppilaita monipuolisesti. Koulussa toimivat oppilasparlamentti, ympäristö- ja ruokaraadit sekä liikuntaan aktivoivat LOL-oppilaat / välkkärit.

Hyödynnämme koulun käytössä olevaa runsasta ICT-välineistöä sekä sähköisiä oppimisympäristöjä monipuolisesti oppilaiden ikätaso huomioiden. Luokkatasot tekevät tiivistä yhteistyötä ja koulun sisätiloja sekä monipuolista piha-aluetta hyödynnetään aktiivisesti.