Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja Ilona Piironen
puh. 050 346 7904
ilona.piironen@hiekkala.com
Varajäsen Pia Liimatainen

Varapuheenjohtaja Tommi Heinonen
puh. 040 700 9983
tommi.heinonen@affecto.com
Varajäsen Hanna Reunanen

Markku Hakonen
puh. 040 571 0658
hakonen@elisanet.fi
Varajäsen Teemu Korte

Kati Lahtinen
puh. 044 569 4787
katitaira@gmail.com
Varajäsen Ari Savisalo

Olli Mård
puh. 050 332 2964
mrdol6@gmail.com
Varajäsen Marsa Laukkoski

Henkilöstöedustajat
Timo Frangén
puh. 09 8163 9192
timo.frangen@espoo.fi
Varajäsen Miihkali Haverila

Annika Pellonpää
puh. 09 8163 9192
annika.pellonpaa@espoo.fi
Varajäsen Elina Haara

Esittelijä ja sihteeri
Antti Ylä-Rautio
puh. 050 518 4330
antti.yla-rautio@espoo.fi

Johtokunnan pöytäkirjat

Taavinkylän koulun johtokunta 25.5.2021, 1/2021 
Taavinkylän koulun johtokunta 29.9.2020, 3/2020
Taavinkylän koulun johtokunta 29.9.2020, 3/2020, Liite 1 Koulun lukuvuosisuunnitelma 2020-2021
Taavinkylän koulun johtokunta 29.9.2020, 3/2020, Liite 2 Koulun ohjaussuunnitelma
Taavinkylän koulun johtokunta 29.9.2020, 3/2020, Liite 3 Koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma
Taavinkylän koulun johtokunta 27.5.2020, 2/2020
Taavinkylän koulun johtokunta 16.3.2020, 1/2020
Taavinkylän koulun johtokunta 16.3.2020, 1/2020, Liite 1 Taavinkylän koulun opetussunnitelman omat osuudet
Taavinkylän koulun johtokunta 16.3.2020, 1/2020, Liite 2 Taavinkylän koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019 - 2022
 

Taavinkylän koulun järjestyssäännöt

Taavinkylän koulun järjestyssäännöt