Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulussamme toimii oppilasparlamentti, johon luokat valitsevat edustajansa lukuvuoden alussa. Oppilasparlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Kokousten koolle kutsujana toimii oppilasparlamentin puheenjohtaja. Kokouksissa noudatetaan kokousmenettelyä. Oppilasparlamentin jäsenten lisäksi kaikilla opettajilla on oikeudet lukea sivuja.

Oppilasparlamentin pääasiallisena tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus vaikuttaa koulun toiminnan suunnitteluun ”meidän koulu” periaatteella. Tämän lisäksi oppilasparlamentti järjestää yhteistä kaikkien viihtyvyyttä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on parantaa oppilaiden hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuus oman koulun toiminnan kehittämiseen.

Lukuvuoden 2019-2020 oppilasparlamentin ohjaavina opettajina toimivat Maritta Oksanen ja Kylli Antila.