Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

030220122186 (169x300).jpg
Sunassa Lehmät Lentää!
Koulun sidosryhmistä tärkein on vanhemmat. Kodin ja koulun monipuolinen yhteistyö on tärkeää oppilaan koulunkäynnin kannalta. Avoin tiedonkulku kodin ja koulun välillä on avainasemassa. Suosittu kanssakäymisen muoto on luokkatoimikunta- tai vanhempainyhdistystyö. Sen puitteissa voidaan mm. järjestää retkiä, juhlia, myyjäisiä ym. tapahtumia.

SUNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY

Tule toimintaan mukaan!

Kaikki Sunan koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Jokainen voi osallistua oman kiinnostuksensa ja jaksamisensa mukaan.

Taustaa
Sunan koulun vanhempainyhdistys on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä v. 1997 alkaen.
Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen ja  kuuluu KokoEspoo Ry:hyn, joka toimii kattojärjestönä espoolaisille vanhempainyhdistyksille.Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, jonka puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana vaikka ei olisikaan jäsen tai osallistuisi hallitustyöskentelyyn.

Tavoitteet
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa, lastemme tasapainoista ja monipuolista kehitystä sekä kouluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Yhdistys on vanhempien keskustelufoorumi, jossa on mahdollisuus tuoda esille näkemyksiään kouluun ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta ja varainhankinta
Yhdistys kerää varoja Sunan koulun toiminnan tukemiseen ja erilaisten tarvikkeiden hankkimiseen.
Varainhankinnan perustana on vapaaehtoinen vuosittain päätettävä jäsen-/kannatusmaksu. Lisäksi varoja kerätään erilaisilla myynti-kampanjoilla, myyjäisillä, puffettimyynnillä mm. koulun juhlatapahtumissa jne.

Toimintaa voit tukea maksamalla vapaavalintaisen jäsen-/kannatusmaksun vanhempainyhdistyksen tilille Nordea 143230-205831

Varoilla on hankittu esim. vuosittain kolmasluokkalaisten nokkahuilut, kevätjuhlissa jaettavat hymypatsaat ja stipendit sekä erilaisten kilpailujen palkintolusikat. Lisäksi vanhempainyhdistyksen hankkimilla varoilla on tuettu koulun musiikkikerhon toimintaa ja täydennetty koulun kirjaston kirjavalikoimaa.

SUNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Sunan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Hakala (jussi.hakala1@gmail.com)

Vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet

Kaunismäki Tea

Korpela Marjo

Pahalahti Marja-Liisa

Rimpinen Salla

Rodenlund Milla

Saarinen Nina

Sipari-Saarinen Carita

Opettajien edustajana Tiina Raula