Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Soukan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Syksyisin oppilaskunnan jäsenistä muodostetaan oppilaskunnan hallitus. Jokaiselta luokalta valitaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kiinnostusta oman koulun asioihin. Hallituksen jäsenten toiminnalle on asetettu hieman erilaiset tavoitteet vuosiluokasta riippuen:

Esiluokka: Oppilas tutustuu hallituksen toimintaan.

1.-2. lk:   Oppilas tietää, mikä on oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Oppilas oppii käymään kokouksissa ja tietää oman tehtävänsä hallituksen jäsenenä.

3.-4. lk:  Oppilas edustaa luokkaansa kokouksissa säännöllisesti ja käyttää aktiivisesti puheenvuoroja. Oppilas kysyy oman luokkansa mielipidettä käsiteltävistä asioista ja tuo näkemyksen ilmi hallituksen kokouksessa.

 5.-6. lk:  Oppilas osaa puolustaa ja perustella luokkansa mielipiteen ja tietää omat sekä luokan vaikutusmahdollisuudet. Oppilas tietää, kuinka koulussa tehdään päätöksiä ja ottaa osaa asioiden eteenpäin viemiseen. Oppilas osallistuu aktiivisesti ja osaa arvioida omaa sekä hallituksen toimintaa.

Oppilaskunnan hallitus järjestää myös erilaisia tapahtumia. Lukuvuoden 2014-2015 tapahtumia ovat mm. hyväntekeväisyystapahtuma Lelukeräys vähäosaisille perheille, ystävänpäivän tapahtuma ja Kyvyt esiin -päivä.