Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Soukan koulu sijaitsee rauhallisella, luonnonkauniilla Espoonlahden alueella, meren tuntumassa. Alakoulussamme työskentelee 44 opettajaa ja 8 avustajaa. Peruskorjauksen myötä (2010-2011) koulu on hyvin varustettu ja suunnittelussa on otettu huomioon tulevaisuuden tarpeet. Koulussa opiskelee yli 570 oppilasta.

Koulussamme on oppimisen erityisvaikuksien pienryhmiä jokaisella luokka-asteella.

Koulussamme järjestetään inklusiivista valmistavaa opetusta lähinnä esi- ja alkuopetuksessa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat saavat MMO-tukea. Koulussamme on kolme kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa.
Linkki: Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Jokaisella luokka-asteella ensimmäisestä luokasta lähtien on myös ruotsinkielinen kielikylpyluokka. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokkiin otettavien lasten perheet ovat suomenkielisiä. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä ruotsin kielen taitoa; heidän tehtävänsä on pitää yllä lapsensa äidinkieltä.

Opetuksessa on viime vuosien aikana panostettu tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Osa luokista työskentelee oppilaskohtaislla laittteilla, joiden lisäksi yhteiskäytössä on tablet-laitteita ja kannettavia tietokoneita.