Sepon kouluun perustetaan lisäryhmä 1. luokalle 2019-2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.5.2019 klo 16.03

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.5.2019 lautakunnan aiemmasta koulukohtaisia enimmäisoppilasmääriä koskevasta päätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset siten, että Sepon kouluun perustetaan kolmas 1. luokan ryhmä lukuvuodeksi 2019-2020. Lisäksi lautakunta pyysi tilapalveluilta ja sivistystoimelta pikaista selvitystä, kuinka lisäryhmän tarvitsema tila voidaan järjestää.

Lautakunnan päätöksen johdosta Tapiolan oppilasalueen ensimmäisen vuosiluokan oppilaaksiotto käsitellään uudelleen siten, että Sepon kouluun tulee kolmas alkava ryhmä. Käsittely suoritetaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti huomioiden 8.1.—21.1.2019 saapuneet ilmoittautumistiedot. Uutta ilmoittautumista ei voi tehdä.

Mikäli uudelleenkäsittelyn perusteella joidenkin koulutulokkaiden koulu vaihtuu Sepon kouluksi, kyseisten koulutulokkaiden huoltajiin otetaan Espoon opetustoimesta henkilökohtaisesti yhteyttä ja kysytään suostumusta uuden lähikoulupäätöksen tekemiseksi. Koulutulokkaalle 26.4.2019 tehtyä lähikoulupäätöstä ei muuteta, jos huoltajat eivät anna suostumusta.

Lisätietoja: Juha Nurmi, kehittämispäällikkö, puh. 09 816 52033, juha.nurmi@espoo.fi.