Pohjois-Tapiolan kouluun on asennettu jatkuvatoiminen paine-erojen mittausjärjestelmä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.10.2019 klo 10.20

Pohjois-Tapiolan koulurakennuksessa (Sepontie 2) on koettu sisäilmaongelmia kuluvan syksyn aikana. Koettujen sisäilmaongelmien vuoksi rakennukseen on lokakuussa asennettu langattomasti toimiva paine-eromittausjärjestelmä, jolla mitataan sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa kuudesta eri pisteestä seuraavasti:

•luokka 1, auditorio -ulkoilma
•luokka 14, auditorio -ulkoilma
•keittiö -ulkoilma
•kirjasto (kellarikerros) -ulkoilma
•aula/käytävätilat -ulkoilma
•liikuntasali -ulkoilma

Paine-eromittauksen tavoitteena on seurata, että rakennus pysyy kesän 2019 muutostöiden jälkeen ylipaineisena. Asennettu mittausjärjestelmä tallentaa paine-eron kaikissa mittauspisteissäja raportoi tuloksista reaaliaikaisesti. Järjestelmää käytetäänapuna ilmanvaihdon tasapainotuksessa.

Koulurakennuksessa tehdään myös satunnaisotantana yksittäisten huonetilojen ja käytävän välisen paine-eron mittausta. Menetelmällä löydetään tilat, joissa on liian suuri epätasapaino tilakohtaisten tulo-ja poistoilmavirtojen välillä.Mittausjärjestelmä on kohteessa ensi vaiheessa neljä viikkoa.

Mittausten tuloksista laaditaan kirjallinen raportti 1-2 viikon kuluessa seurantajakson päättymisestä.Paine-erojen mittauksilla pyritään parantamaan rakennuksessa koettua sisäilmaongelmaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Esa Jolkkonen

Asiakaspäällikkö Marja Zinne