Pohjois-Tapiolan koulurakennuksen tilojen paine-eroja seurataan jatkuvasti

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.10.2019 klo 11.09

Olemme vastaanottaneet vanhempien kannanoton 29.9.2019 Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen opetuksen järjestämiseen Pohjois-Tapiolan uuden yhtenäisen peruskoulun rakentamisaikana.

Vanhemmat olivat huolissaan erityisesti Pohjois-Tapiolan koulun sisäilmaolosuhteista ja koulupaikkojen oikeanmukaisesta jaosta koulun ja siirtokelpoisen koulun välillä.

Pohjois-Tapiolan koulun (Sepontie 2) rakennuksessa on tehty korjaustoimenpiteitä sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen jälkeen vuosina 2017-2018. Kuntotutkimuksessa havaittiin tuolloin paikallisia vaurioita.

Toukokuussa 2019 A-Insinöörit teki ehdotuksen toteutettavista korjaustoimenpiteistä. Ehdotuksen mukaisesti tilojen sisäilmaolosuhteita on säädetty kesän 2019 aikana. Rakennuksen paine-eroja on mitattu ja säädetty. Luokkatilojen ilmamäärät säädettiin ylipaineisiksi ja samalla alapohja säädettiin alipaineiseksi, jotta mahdolliset rakenteiden epäpuhtaudet eivät siirtyisi rakennuksen sisäilmaan.

Koulurakennuksen painesuhteita seurataan jatkuvasti rakennukseen asennettavilla etäluettavilla paine-eroantureilla. Paine-eroseurannan avulla havaitaan myös ilmanvaihtojärjestelmässä esimerkiksi likaantumisen seurauksena tapahtuvat muutokset. Sisäilmaolosuhteiden muutoksia voidaan antureiden avulla ennakoida aiempaa tarkemmin ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti niin, että sisäilmasto-olosuhdemuutokset eivät ehdi vaikuttaa viihtyvyyteen tai oireiluun. Toimenpiteitä voidaan tehdä heti, jos huomataan painesuhteiden muutosten heikentävän sisäilman laatua.

Tilapalvelut voi tarvittaessa seurata ja tutkia yksittäisiä tiloja tarkemmin, jos havaitaan, että niiden sisäilmasto-olosuhteet poikkeavat muista tiloista vaikkapa oireilun vuoksi. Tällöin näihin tiloihin voidaan tehdä muita toimenpiteitä erillisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmien toteutuessa asiasta tiedotetaan huoltajia.

Pohjois-Tapiolassa toimivien opetusryhmien sijoittelusta varsinaisen koulurakennuksen ja siirtokelpoisten koulurakennusten välillä vastaavat Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen rehtorit yhdessä. Sijoittelu perustuu kokonaisharkintaan ja se voi muuttua yläkoulun jaksojen välillä ja tarvittaessa muutoinkin. Yksittäisten oppilaiden toiveita päästä tiettyyn rakennukseen tai luokkatilaan ei ole mahdollista ottaa huomioon. Mikäli oppilas oireilee koulutiloissa, tulee ottaa yhteys kouluterveydenhoitajaan.

Rakennus on tarkoitus pitää opetuskäytössä vuoteen 2022 saakka, jolloin uusi koulurakennus valmistuu.

Lisätietoja:

Marja Zinne, asiakaspäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos

Esa Jolkkonen, projektipäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos

Juha Nurmi, kehittämispäällikkö, Suomenkielinen opetus