Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017-2021

Varsinaiset jäsenet / Varajäsenet

Ilkka Kivisaari pj.  / Henna Kajava

Tuija Ylä-Rautio /  Arto Turunen

Pia Oesch  /  Harri Oesch

Henkilökunnan edustajat:                                

Nina Savisalo / Maisa Honka

Simo Lehtonen / Kristina Niini

Esittelijä ja sihteeri                                              

Saija Holopainen / Sanna Ruotsalainen

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirjoihin liitettävät muutoksenhakuohjeet

Järjestäytymisasiat

Sepon koulun lukuvuosisuunnitelma 2017-2018

Sepon koulun ohjaussuunnitelma 2017-2018

Valinnaiskurssien 2017-2018 tavoitteet ja sisällöt

Koulun järjestyssäännöt