Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Rastaalan koulun oppilaskunta on perustettu vuonna 2004.

Oppilaskunnan edustajat eli oppilasparlamentti valitaan vaaleilla esi–6. luokkien oppilaista ja se kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa koulupäivien aikana. Oppilaat on jaettu kahteen vuorottelevaan ryhmään, eli kukin edustaja osallistuu kokoukseen kerran kuukaudessa.

Kokoontumiset ovat olleet vaihtelevasti
- opettajajohtoisia kokouksia, joissa tehdään päätöksiä
- suunnittelupalavereja ja oppilaskuntatiedotteen toimittamista
- keskustelutilaisuuksia henkilökunnan tai rehtorin kanssa yms.

Oppilaskunnan tehtäviin on kuulunut mm. seuraavia asioita:
- oppilaskuntavaalit syksyisin
- mieliruokaäänestykset
- viihtyvyyskyselyt
- välituntiviihtyvyyden parantaminen: välituntivälineiden hankkiminen rehtorin myöntämän rahoituksen avulla
- kyselytunti rehtorille
- osallistuminen opettajankokoukseen
- vaikuttaminen kevään liikuntapäivien ohjelmaan
- oppilaskuntatiedotteen toimittaminen.