Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Opetussuunnitelman lisäksi koulumme visio ja toiminta-ajatus ohjaavat päivittäistä työskentelyä:

Tänäänkin opimme uutta


Koulussamme keskitytään hyvien perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Koulun ajanmukainen ja monipuolinen varustus tukevat opetuksen uusiin haasteisiin vastaamista. Visiomme mukaisesti koko koulu nähdään oppivana ja kehittyvänä yhteisönä.

Yhteistyötä yli rajojen


Korostamme yhteisöllisiä työtapoja, jotka toteutuvat mm. luokkien ja opetusryhmien välisenä yhteistyönä. Tavoitteenamme on edistää yhteistyötä yli luokka-aste- ja oppiainerajojen, kuin myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.