Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet / varajäsenet

Laura Markkanen (pj) / Katja Arampatzi
Thomas Lautenschlager / Markus Laurila
Heidi Rantanen / Vesa Paatero

Henkilöstöedustajat
Varsinaiset jäsenet / varajäsenet

Olivia Karvinen / Ari Kangas-Kärki
Unto Lyytinen / Päivi Kivelä

Esittelijä ja sihteeri

Hanna Vihtonen-Vettenniemi


Johtokunnan pöytäkirjat

Rastaalan koulun johtokunta 22.09.2020 (pdf, 178 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 02.02.2021 (pdf, 174 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 20.05.2021 (pdf, 166 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Rastaalan koulun järjestyssäännöt