Rastaalan koulu

Koulumme on noin 650 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Rastaalassa on 30 perusopetusryhmää. Koulu toimii kahdessa rakennuksessa, Alatalossa ja Ylätalossa.

Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä, mm. lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Rastaalan koulussa on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. 

Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä.