Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Perkkaanpuiston koulun oppilaat esiluokkalaisesta kuudesluokkalaisiin. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan.

Elokuussa luokista valitaan edustajat äänestämällä lukuvuodeksi oppilasneuvostoon (oppilaskunnan hallitus). Oppilasneuvostossa toimiminen kehittää oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan.Oppilasneuvosto kokoontuu kerran viikossa kokoukseen. Oppilasneuvostotyötä ohjaavat Emese Jäppinen ja Kaisa Peltonen. Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja ja sihteeri pitää pöytäkirjaa. Oppilasneuvosto järjestää vuoden mittaan päivänavauksia, liikuntapäivän, lapsen oikeuksien päivän tapahtuman, presidenttiparin vaalit ja muita kaikille oppilaille tarkoitettuja virkistäviä tapahtumia.

Oppilasneuvoston johtoryhmä 2017-2018

Kevin 6a puheenjohtaja
Vera 6a varapuheenjohtaja
Lenni 6a sihteeri